สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 22 เมษายน 2024 05:13 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สะพานข้ามห้วยแม่สอด 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 205.18 0.13
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานประวัติศาสตร์ 21/04/2024 22:28 n/a n/a n/a 476.55 7.05
สะพานบ้านผาสำราญ 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 420.02 1.63
สะพานข้ามคลองแม่ลาง 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 580.86 0.00
สะพานบ้านปางหมู 23/11/2023 14:43 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านป่าลาน 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านแม่สุริน 21/04/2024 22:28 n/a n/a n/a 405.05 2.74
สะพานบ้านขุนยวม 21/04/2024 22:28 n/a n/a n/a 523.18 0.00
สะพานข้ามน้ำยวม 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
สะพานบ้านคอนผึ้ง - บ้านห้วยสิงห์ 21/04/2024 22:28 n/a n/a n/a 181.53 50.46
สะพานร่วมใจบ้านท่าผาปุ้ม 21/04/2024 22:28 n/a n/a n/a 241.46 3.75
สะพานบ้านกองก๋อย 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 674.29 1.15
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าปุ๊ 21/04/2024 22:28 n/a n/a n/a 189.40 0.00
สะพานข้ามน้ำแม่ละเมา 21/04/2024 22:28 0.0 0.0 0.0 275.50 0.86