สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2567 10:50 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สะพานข้ามห้วยแม่สอด 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 205.18 0.13
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานประวัติศาสตร์ 24/02/2567 10:50 n/a n/a n/a 476.16 2.57
สะพานบ้านผาสำราญ 24/02/2567 10:27 0.0 0.0 0.0 420.15 3.03
สะพานข้ามคลองแม่ลาง 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 580.95 0.00
สะพานบ้านปางหมู 23/11/2566 14:43 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านป่าลาน 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านแม่สุริน 24/02/2567 10:50 n/a n/a n/a 404.61 1.29
สะพานบ้านขุนยวม 24/02/2567 10:50 n/a n/a n/a 523.17 0.00
สะพานข้ามน้ำยวม 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 380.52 0.62
สะพานบ้านคอนผึ้ง - บ้านห้วยสิงห์ 24/02/2567 10:50 n/a n/a n/a 181.48 48.47
สะพานร่วมใจบ้านท่าผาปุ้ม 24/02/2567 10:50 n/a n/a n/a 241.58 5.74
สะพานบ้านกองก๋อย 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 674.41 1.72
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าปุ๊ 24/02/2567 10:50 n/a n/a n/a 189.40 0.00
สะพานข้ามน้ำแม่ละเมา 24/02/2567 10:50 0.0 0.0 0.0 275.58 1.08